HAPPERS AFVAL EDUCATIE

Samen met HAPPER maken we de wereld knapper.

We hebben er met z’n allen een rommeltje van gemaakt op de aarde. Het is hoog tijd voor actie, want we moeten zuinig zijn op de wereld en daarom is het promoten van gescheiden afval inzamelen belangrijk.

Compleet pakket

De enthousiaste Happersvrienden ondersteunen het afval scheiden op school en zorgen voor continuïteit.

Uniek concept

Enthousiaste happersvriendjes ondersteunen afvalscheiding op school voor kinderen van jong tot oud.

Breed toepasbaar

De happers kunnen overal op school neergezet worden. In en buiten het klaslokaal.

WAT HOUDT HET IN?

Het Happersproject.

Het Happersproject is een afvaleducatieprogramma, waarbij het op scholen mogelijk wordt gemaakt om afval gescheiden aan te bieden. 

Het educatieprogramma vergoot de bewustwording bij de jeugd van het belang van het scheiden van afval recyclen en het voorkomen van (zwerf)afval. 

Happers zijn gepersonaliseerde figuren, die je terug ziet als o.a. afvalbak, handpop en als digitale personage. De Happers vertegenwoordigen ieder een eigen afvalstroom en hebben hun eigen identiteit en karakter. 

Even voorstellen...

Wij zijn de Happers!

De Happers hebben ieder een eigen kleurtje, karakter en boodschap. Deze vrolijke en positieve vrienden hebben een boodschap over afval scheiden en zij nemen de kinderen hierin mee. Tevens spelen zij in op actuele milieu, afval of andere relevante problemen.

Video afspelen

HOE WERKT HET?

Een korte toelichting...

Met de Happers worden in principe 4 fracties ingezameld. De Happer is in feite een afvalbak, die tevens als personage tot leven komt. Deze vrolijke en herkenbare vriendjes helpen kinderen verantwoord om te gaan met hun omgeving. Kinderen gaan Happers zien als hun vriendjes en zullen daarom zeker bereid zijn om goed voor ze te zorgen. Happers kunnen op scholen d.m.v het educatiepakket, steeds opnieuw het belang van de circulaire economie onder de aandacht brengen. 

Contact

Kom met de Happers in contact!

Wil je meer weten over het Happersproject, heb je vragen of opmerkingen? Vul dan het onderstaande formulier in en wij reageren zo snel mogelijk!